26 квітня 2018 року Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Луганській області було дистанційно проведено засідання обласної методичної секції викладачів іноземної мови на тему: «Іншомовна комунікативна компетентність як шлях формування конкурентоспроможності випускника ЗП(ПТ)О на ринку праці».

 

Черняк І. В., методист кабінету загальноосвітньої підготовки і виховної роботи привітала учасників вебінару та ознайомила колег з порядком денним засідання.

02.05.2018 1

 Керівник обласної методичної секції викладачів іноземної мови, викладач ДНЗ «Сєвєродонецьке вище професійне училище» Підгорна В. Мдоповіла про  особливості розробки авторських дидактичних засобів з іноземної мови за професійним спрямуванням.     

Доповідачі  Голданова О. І. (Старобільське відділення ВП «Регіональний центр професійної освіти ЛНУ ім. Тараса Шевченка»)та Підгайко А. В. (Старобільський професійний ліцей) розкрили  засади формування іншомовної комунікативної компетенції учнів засобами інтегрованих уроків, Архіпова О. Б. (ДПТНЗ «Привільський професійний ліцей») звернула увагу на необхідність впровадження у викладання рольових ігор, які стимулюють застосування іноземної мови при розв`язанні професійних задач.

02.05.2018 2

Викладачі Малік Ю. Ю. (Вище професійне училище № 94), Савенкова О. В. (ДПНЗ «Привільський профе-сійний ліцей») звітували про проміжний підсумок роботи творчої групи викладачів, що працюють над створенням банку завдань з іноземної мови за професійним спрямуванням для учнів професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів».

02.05.2018 3

 Обговоривши доповіді, учасники вебінару дійшли висновку, що викладач має досконало володіти новітніми методиками та технологіями викладання, щоб сприяти досягненню високої конкурентноспроможності випускників закладів П(ПТ)О на ринку праці.