Президент України

Веб-сайт: http://www.president.gov.ua/

 

Верховна рада України

Веб-сайт: http://rada.gov.ua/

 

Кабінет міністрів України

Веб-сайт:http://www.kmu.gov.ua/

 

Міністерство освіти і науки України

Веб-сайт: http://www.mon.gov.ua/

 

Головний правовий портал України

Веб-сайт: http://search.ligazakon.ua/

 

Освітній портал 

Веб-сайт: http://www.osvita.org.ua/

 

Intel - "Навчання для майбутнього в Україні"

Веб-сайт: http://iteach.com.ua/

 

Університет менеджменту освіти м.Київ

Веб-сайт: http://umo.edu.ua/

 

Інститут модернізації змісту освіти МОН України

Веб-сайт: https://imzo.gov.ua/

 

Державна інспекція навчальних закладів України

Веб-сайт: http://dinz.gov.ua/index.php/uk-ua/

 

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України 

Веб-сайт: www.ivet-ua.science

 

Український центр оцінювання якості освіти

Веб-сайт: http://testportal.gov.ua/

 

Мала академія наук АПН України

Веб-сайт: http://man.gov.ua/ua

 

Департамент освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації

Веб-сайт: http://oblosvita-lg.gov.ua/

 

Освітній портал "Педпреса"

Веб-сайт: http://pedpresa.ua/

 

Професійний журнал для вчителів «Відкритий урок»

Веб-сайт: http://osvita.ua/

 

Всеукраїнська асоціація працівників професійно-технічної освіти  

28.01.2021 3