Підвищення професійної майстерності педпрацівників ПТНЗ області шляхом використання засобів Інтернет-технологій     19.05.2017

Засідання обласної методичної секції викладачів хімії, біології та екології на тему: «Міжпредметні зв’язки на уроках хімії, біології та екології»    26.04.2017

Семінар-практикум для бібліотечних працівників ПТНЗ області на тему: «Створення web-сторінки бібліотеки на сайті ПТНЗ»    25.04.2017

Семінар-практикум для викладачів предмету «Захист Вітчизни» на тему: «Навчання учнів діям у найбільш імовірних надзвичайних ситуаціях на території Луганської області»     21.04.2017

Засідання обласної методичної секції викладачів фізики на тему: «Розвиток професійних компетенцій учнів на уроках фізики» 19.04.2017

Засідання обласної методичної секції викладачів зарубіжної літератури та художньої культури    21.03.2017

Засідання обласної методичної секції викладачів української мови і літератури на тему: «Підготовка учнів до участі в олімпіадах та конкурсах»    17.03.2017

Засідання секції педагогічних працівників аграрної галузі з теми «Шляхи підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників з професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва»    16.03.2017

Методичний консалтинг для педагогічних працівників ПТНЗ (стаж роботи до 3-х років) на тему: «Формування здорового способу життя учнів на уроках із загальноосвітніх предметів»     15.03.2017

Перше заняття методичного консалтингу для методистів ПТНЗ зі стажем роботи до 3-х років на тему: «Вивчення, узагальнення та поширення прогресивного педагогічного досвіду»       23.02.2017

Засідання обласної методичної секції викладачів географії та економіки на тему: «Нові освітні технології на уроках географії та економіки»      22.02.2017

ПЕРШЕ ЗАНЯТТЯ ШКОЛИ ПРОГРЕСИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА ТЕМУ: "НЕТРАДИЦІЙНА ФОРМА УРОКУ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ" 16.02.2017

ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОЇ МЕТОДИЧНОЇ СЕКЦІЇ ГОЛІВ МЕТОДИЧНИХ КОМІСІЙ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ НА ТЕМУ: «МОРАЛЬНО-ЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ»      09.02.2017

ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОГО НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ НА ТЕМУ: "ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ-РЕАЛЬНА ЗАГРОЗА XXI СТОЛІТТЯ"     02.02.2017

ОБЛАСНА ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНЯ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ХІМІЇ З ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ПРЕДМЕТНИХ ЛАБОРАТОРІЙ     31.01.2017

ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОЇ МЕТОДИЧНОЇ СЕКЦІЇ ВИХОВАТЕЛІВ ГУРТОЖИТКУ НА ТЕМУ: "ПРОФІЛАКТИКА ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ"       27.01.2017

ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОЇ СЕКЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА ТЕМУ: "ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ТА В ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОТІ"    26.01.2017

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ ШКОЛИ ПРОГРЕСИВНОГО ДОСВІДУ З ПРОФЕСІЇ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ З ТЕМИ: "РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ЕЛЕКТРОННОГО ПОСІБНИКА З ПРЕДМЕТУ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ""     29.11.2016

СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ З ТЕМИ: "РОЛЬ БІБЛІОТЕКИ ПТНЗ В РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ"       24.11.2016

ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОЇ СЕКЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ З ТЕМИ: "ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ЩОДО ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПТНЗ" 18.11.2016

МЕТОДИЧНИЙ КОНСАЛТИНГ ДЛЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗІ СТАЖЕМ РОБОТИ ДО 3-х РОКІВ - ДРУГОГО ЗАСІДАННЯ ШКОЛИ БІБЛІОТЕЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ДЛЯ БІБЛІОТЕКАРІВ ПТНЗ З ТЕМИ: "ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАОЧНИХ ФОРМ БІБЛІОТЕЧНОЇ РОБОТИ"        16.11.2016

СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ У РЕЖИМІ ОН-ЛАЙН ДЛЯ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ НА ТЕМУ: "ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НА УРОКАХ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ"      16.11.2016

ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОЇ МЕТОДИЧНОЇ СЕКЦІЇ МЕТОДИСТІВ ПТНЗ НА ТЕМУ: "МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ - ЦЕНТР УДОСКОНАЛЕННЯ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ"       27.10.2016

ЦІЛЬОВИЙ СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ НА ТЕМУ: "СУЧАСНІ ВИРОБНИЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ПЕРУКАРІВ. НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОНАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЗАЧІСКИ"        25.10.2016

ОБЛАСНА МЕТОДИЧНА СЕКЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ ГЕОГРАФІЇ ТА ЕКОНОМІКИ ПТНЗ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ТЕМУ: "ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ГЕОГРАФІЇ ТА ЕКОНОМІКИ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ"      27.10.2016

ОБЛАСНА МЕТОДИЧНА СЕКЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ БІОЛОГІЇ, ЕКОЛОГІЇ ТА ХІМІЇ НА ТЕМУ: "ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ УЧНІВ НА УРОКАХ ХІМІЇ, БІОЛОГІЇ, ЕКОЛОГІЇ ТА В ПОЗАУРОЧНИХ ЗАХОДАХ"       19.10.2016

ОБЛАСНА МЕТОДИЧНА СЕКЦІЯ КЕРІВНИКІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, ВИКЛАДАЧІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, ЗАХИСТУ ВІТЧИЗНИ НА ТЕМУ: "ВИКОРИСТАННЯ НЕСТАНДАРТНОГО ОБЛАДНАННЯ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ"     12.10.2016

ОБЛАСНА МЕТОДИЧНА СЕКЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ ІСТОРІЇ, ПРАВОЗНАВСТВА, КУРСИ "ЛЮДИНА І СВІТ" ПТНЗ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ТЕМУ: "РОЛЬ ПОЗАУРОЧНОЇ РОБОТИ З ПРЕДМЕТІВ У ВИХОВАННІ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ"      11.10.2016

ЦІЛОВИЙ СЕМІНАР "ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ВИРОБНИЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ РЕМОНТІ АВТОМОБІЛІВ"  07.10.2016

СЕМІНАР ДЛЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПТНЗ, ЯКІ ВЕДУТЬ ПІДГОТОВКУ З ПРЕДМЕТУ "ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ" З ТЕМИ: "ІННОВАЦІЙНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ"        28.09.2016

ОБЛАСНА МЕТОДИЧНА СЕКЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ ІНФОРМАТИКИ НА ТЕМУ: "СУЧАСНІ МЕТОДИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНКИ ЗНАНЬ УЧНІВ"       28.09.2016

ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОЇ МЕТОДИЧНОЇ СЕКЦІЇ БІБЛІОТЕЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПТНЗ НА ТЕМУ: "БІБЛІОТЕКА - ОСЕРЕДОК ФОРМУВАННЯ ГАРМОНІЙНО РОЗВИНЕНОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ПТНЗ"       27.09.2016

ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНЯ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНОЇ (АНГЛІЙСЬКОЇ) МОВИ, ЩОДО ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ РІЗНОРІВНЕВИХ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З КОНТРОЛЮ ОСНОВНИХ ВИДІВ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ    20.09.2016

ОБЛАСНА ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНА НАРАДА ДЛЯ МЕТОДИСТІВ, ЗАСТУПНИКІВ ДИРЕКТОРІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ТА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ ПТНЗ ОБЛАСТІ НА ТЕМУ "ОРГАНІЗАЦІЯ ПЛАНУВАННЯ ТА М  ЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ НАВЧАЛЬНОЇ НА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ У 2016-2017 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ"      15.09.2016

СЕКЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ З ТЕМИ: "ЕЛЕКТРОННЕ ПОРТФОЛІО, АБО ПЕРСОНАЛЬНИЙ САЙТ ПЕДАГОГА, ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ФАХОВОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ"      31.05.2016

ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОЇ МЕТОДИЧНОЇ СЕКЦІЇ ДЛЯ ГОЛІВ МЕТОДИЧНИХ КОМІСІЙ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ НА ТЕМУ: "СІМ`Я ЯК ОСНОВА ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНИНА - ПАТРІОТА УКРАЇНИ"     25.05.2016

ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОЇ МЕТОДИЧНОЇ СЕКЦІЇ БІБЛІОТЕКАРІВ ПТНЗ НА ТЕМУ: "ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЗАЛУЧЕННЯ УЧНІВ ДО ЧИТАННЯ ТА РОЗВИТОК ЇХ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ"            18.05.2016

ПЕРШЕ ЗАНЯТТЯ ШКОЛИ ПРОГРЕСИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ ДЛЯ ЗАСТУПНИКІВ ДИРЕКТОРІВ З ВИХОВНОЇ РОБОТИ, ГОЛІВ МЕТОДИЧНИХ КОМІСІЙ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ, НА ТЕМУ: "ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ЗОНІ АТО"      28.04.2016

СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН З ПРОФЕСІЙ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ АВТОМОБІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ НА ТЕМУ: "ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУКЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ КАРТ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛПР НА УРОКАХ СПЕЦДИСЦИПЛІН АВТОМОБІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ"      21.04.2016

ПЕРШЕ ЗАНЯТТЯ ШКОЛИ ПРОГРЕСИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ХІМІЇ, БІОЛОГІЇ, ЕКОЛОГІЇ НА ТЕМУ: "АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ІКТ НА УРОКАХ З ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ"       19.04.2016

ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОЇ МЕТОДИЧНОЇ СЕКЦІЇ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ПТНЗ ОБЛАСТІ НА ТЕМУ: "ПРОФІЛАКТИКА ПРОТИПРАВНОЇ, АГРЕСИВНОЇ, ЖОРСТОКОЇ, НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ПОВЕДІНКИ СЕРЕД УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ"     13.04.2016

ОБЛАСНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ДЛЯ ЗАСТУПНИКІВ ДИРЕКТОРІВ З НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ РОБОТИ, МЕТОДИСТІВ ПТНЗ ОБЛАСТІ З ТЕМИ: "ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНИХ РОБІТНИКІВ"     06.04.2016

ОБЛАСНА СЕКЦІЯ ДЛЯ ЗАСТУПНИКІВ ДИРЕКТОРІВ З НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ, МЕТОДИСТІВ НА ТЕМУ "МЕТОДИЧНА РОБОТА, ЯК ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ПТНЗ"       05.04.2016

ПЕРШЕ ЗАНЯТТЯ ШКОЛИ ПРОГРЕСИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ІСТОРІЇ НА ТЕМУ: "ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ, ІСТОРИЧНОГО МИСЛЕННЯ, ЛОГІКИ, ІСТОРИЧНОГО ПІЗНАННЯ НА ПРИКЛАДАХ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ РІДНОГО КРАЮ"     31.03.2016

ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОЇ МЕТОДИЧНОЇ СЕКЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ НА ТЕМУ "ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ІЗ ЗДІБНИМИ УЧНЯМИ. РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ" 30.03.2016

ПЕРШЕ ЗАНЯТТЯ ШКОЛИ ПРОГРЕСИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ З ТЕМИ: "ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ УЧНІВ"      30.03.2016

ОБЛАСНА МЕТОДИЧНА СЕКЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ ІСТОРІЇ ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ПРЕДМЕТІВ У ФОРМІ СЕМІНАРУ-ПРАКТИКУМУ ЗА ТЕМОЮ: "РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ПРЕДМЕТІВ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ"       31.03.2016

ШКОЛА ПРОГРЕСИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ ПТНЗ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ НА ТЕМУ "РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ЕЛЕКТРОННОГО ПОСІБНИКА З ПРЕДМЕТУ "АГРОТЕХНОЛОГІЇ"     24.03.2016

ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНІ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ХУДОЖНОЇ КУЛЬТУРИ НА ТЕМУ "МОЇ ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ"        23.03.2016

ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОЇ МЕТОДИЧНОЇ СЕКЦІЇ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ГЕОГРАФІЇ ТА ЕКОНОМІКИ "ВИКОРИСТАННЯ КОМП`ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ ТА ЕКОНОМІКИ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ"         23.02.2016

СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ "ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ НА УРОКАХ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ"     18.02.2016

МЕТОДИЧНИЙ КОНСАЛТИНГ ДЛЯ ЗАСТУПНИКІВ ДИРЕКТОРІВ З НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ (СТАЖ РОБОТИ НА ПОСАДІ ДО 3-х РОКІВ) НА ТЕМУ: "ОРГАНІЗАЦІЯ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ"      17.02.2016

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ВЕБІНАР ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПТНЗ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРОФІЛЮ       17.02.2016

ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОЇ СЕКЦІЇ ДЛЯ ГОЛІВ МЕТОДИЧНИХ КОМІСІЙ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ У ФОРМІ ВЕБІНАРУ НА ТЕМУ: "СИСТЕМА РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА: ПРОБЛЕМИ, ПОШУК, ЗНАХІДКИ (З ДОСВІДУ РОБОТИ)"        12.02.2016

ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОЇ СЕКЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ХУДОЖНОЇ КУЛЬТУРИ НА ТЕМУ: "ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ (З ДОСВІДУ РОБОТИ)"     27.01.2016

СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ НА ТЕМУ: "ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО УРОКУ ХІМІЇ Й БІОЛОГІЇ ТА ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ДО УЧАСТІ У ВСЕУКРАЇНСЬКИХ УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІАДАХ ТА КОНКУРСАХ"      20.01.2016

ОБЛАСНА СЕКЦІЯ ДЛЯ ЗАСТУПНИКІВ ДИРЕКТОРІВ З НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ, МЕТОДИСТІВ, КЕРІВНИКІВ ОБЛАСНИХ МЕТОДИЧНИХ СЕКЦІЙ, ВИКЛАДАЧІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ. ТРИБУНА ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ "ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ПТНЗ ДО ЗНО ТА ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ"     25.12.2015 

ЦІЛОВИЙ СЕМІНАР ПЕДПРАЦІВНИКІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ З ТЕМИ: "ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ ПТНЗ"    23.12.2015

СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ПРЕДМЕТУ "ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ" ПТНЗ ОБЛАСТІ НА ТЕМУ: "МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ СУПРОВІД ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ"      18.11.2015

МЕТОДИЧНИЙ КОНСАЛТИНГ ДЛЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПТНЗ (СТАЖ РОБОТИ НА ПОСАДІ ДО 3-Х РОКІВ) НА ТЕМУ: "ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ"     22.10.2015

МАЙСТЕР-КЛАС ДЛЯ ЗАСТУПНИКІВ ДИРЕКТОРІВ З НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ, МЕТОДИСТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ПТНЗ ОБЛАСТІ ЗА ТЕМОЮ: "МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ДО ОЛІМПІАД ІЗ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ПРЕДМЕТІВ"       29.09.2015

СЕМІНАР ЗАСТУПНИКІВ ДИРЕКТОРІВ З НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА МЕТОДИСТІВ НА ТЕМУ: "МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ПРЕДМЕТІВ ТА РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ"       23.09.2015

СЕМІНАР ДЛЯ МЕТОДИСТІВ, ЗАСТУПНИКІВ ДИРЕКТОРІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ТА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ ПТНЗ ОБЛАСТІ НА ТЕМУ: "ОРГАНІЗАЦІЯ ПЛАНУВАННЯ ТА МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ВИХОВНОЇ РОБОТИ"       10.09.2015

РОБОЧА НАРАДА З ПИТАННЯ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ І ПРОГРАМ        21.08.2015

СЕМІНАР ЗАСТУПНИКІВ ДИРЕКТОРІВ З НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ ПТНЗ НА ТЕМУ: "ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ МОДЕЛЕЙ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ПТНЗ"    18.06.2015

ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ ШКОЛИ ПРОГРЕСИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ ДЛЯ ГОЛІВ МЕДОДИЧНИХ КОМІСІЙ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ НА ТЕМУ: "ПОЗАКЛАСНІ ЗАХОДИ З НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ"     29.05.2015 

МЕТОДИЧНИЙ КОНСАЛТИНГ ДЛЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПТНЗ (СТАЖ РОБОТИ НА ПОСАДІ ДО 3-Х РОКІВ) У ФОРМІ ВЕБІНАРУ НА ТЕМУ: "ЕФЕКТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ"    28.05.2015

II (ОБЛАСНИЙ) ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ СЕРЕД УЧНІВ ВИПУСКНИХ ГРУП З ПРОФЕСІЇ "5141 ПЕРУКАР"     27.05.2015

ПРОФЕСІЯ "ШТУКАТУР" - ГОРДІСТЬ БУДІВЕЛЬНИХ ПТНЗ       26.05.2015

СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ З ТЕМИ: "КОНСТРУЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО УРОКУ В ПТНЗ"         21.05.2015

СЕМІНАР ДЛЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПТНЗ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ     21.05.2015

МЕТОДИЧНИЙ КОНСАЛТИНГ ДЛЯ ПЕДПРАЦІВНИКІВ (СТАЖЕМ РОБОТИ НА ПОСАДІ ДО 3-Х РОКІВ) НА ТЕМУ: "СКЛАДАННЯ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ"     20.05.2015

ЗАСІДАННЯ ШКОЛИ ПРОГРЕСИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НА ТЕМУ: "РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОСТІ"    20.05.2015

ОБЛАСНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ДЛЯ ЗАСТУПНИКІВ ДИРЕКТОРІВ ПТНЗ З НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ НА ТЕМУ: "ПОШУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В ПТНЗ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ АКТИВНОЇ ЖИТТЄВОЇ ПОЗИЦІЇ ПАТРІОТА УКРАЇНИ (ДО 70-РІЧЧЯ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ ВІД ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ ТА ПЕРЕМОГИ У ДРУГОЇ СВІТОВІЙ ВІЙНІ)"     14.05.2015

ЗАСІДАННЯ ШКОЛИ ПРОГРЕСИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ ВИКЛАДАЧІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ НА ТЕМУ: "ПРОФЕСІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПРИ ВИКЛАДАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ"    13.05.2015

ОБЛАСНЕ ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ІНФОРМАТИКИ У ФОРМІ ВЕБІНАРУ НА ТЕМУ: "ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ"    29.04.2015

ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОЇ СЕКЦІЇ ДЛЯ ГОЛІВ МЕТОДИЧНИХ КОМІСІЙ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ У ФОРМІ ВЕБІНАРУ НА ТЕМУ: "ЯРМАРОК ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ З ВИХОВНОЇ РОБОТИ"     28.04.2015

ЗАНЯТТЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ІСТОРІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА ЗА ТЕМОЮ: "ТЕХНОЛОГІЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ"    23.04.2015

ОБЛАСНЕ ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ІНФОРМАТИКИ У ФОРМІ ВЕБІНАРУ НА ТЕМУ: "ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПТНЗ"     21.04.2015

ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОЇ МЕТОДИЧНОЇ СЕКЦІЇ ВИХОВАТЕЛІВ ГУРТОЖИТКУ У ФОРМІ ВЕБІНАРУ НА ТЕМУ: "ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ВІЛ/ІПСШ"     20.04.2015

ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОЇ СЕКЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ФОРМІ ВЕБІНАРУ НА ТЕМУ: "ТЕХНОЛОГІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ"     07.04.2015

ОБЛАСНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ДЛЯ ЗАСТУПНИКІВ ДИРЕКТОРІВ З НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ РОБОТИ ПТНЗ ОБЛАСТІ НА ТЕМУ: "СПІВПРАЦЯ З РОБОТОДАВЦЯМИ - ЗАПОРУКА УСПІХУ"    31.03.2015

ЗАСІДАННЯ ШКОЛИ ПРОГРЕСИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ ДЛЯ ГОЛІВ МЕТОДИЧНИХ КОМІСІЙ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ НА ТЕМУ: " ВИХОВНІ ГОДИНИ ЯК НЕВІД`ЄМНА ЧАСТИНА НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ"     26.03.2015

ШКОЛА ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ ДЛЯ ПЕДПРАЦІВНИКІВ ПТНЗ ОБЛАСТІ, ЯКІ ВЕДУТЬ ПІДГОТОВКУ ПРОФЕСІЇ "5122 КУХАР"   25.03.2015

СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ ДЛЯ ЗАСТУПНИКІВ ДИРЕКТОРІВ З НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА МЕТОДИСТІВ ПТНЗ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ТЕМУ: "ІННОВАТИКА В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ"     24.03.2015

ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОЇ МЕТОДИЧНОЇ СЕКЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ПТНЗ ОБЛАСТІ У ФОРМІ СЕМІНАРУ-ПРАКТИКУМУ НА ТЕМУ: "СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УЧНІВ-ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ"    20.03.2015

ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОЇ ШКОЛИ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА (ДЛЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗІ СТАЖЕМ РОБОТИ ДО 3-Х РОКІВ) ЗА ТЕМОЮ: "ФОРМИ І ТИПИ УРОКІВ"     18.03.2015

СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН НА ТЕМУ: "НОВІ ПІДХОДИ У ВИКЛАДАННІ СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОСТІ"    17.03.2015

ЗАСІДАННЯ ШКОЛИ ПРОГРЕСИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НА ТЕМУ: "РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОСТІ"    12.03.2015

ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОЇ МЕТОДИЧНОЇ СЕКЦІЇ КЕРІВНИКІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, ВИКЛАДАЧІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ПРЕДМЕТУ "ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ""     06.02.2015

ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОЇ СЕКЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА ТЕМУ: "СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОСТІ"     24.02.2015

ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОЇ СЕКЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН ЗА ТЕМОЮ: "ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНАКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАЧІВ ХІМІЇ, БІОЛОГІЇ, ЕКОЛОГІЇ"     17.02.2015

ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОЇ СЕКЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ НА ТЕМУ: "НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ"     10.02.2015

ЗАНЯТТЯ ОБЛАСНОЇ ШКОЛИ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ПРЕДМЕТУ "ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ" АВТОТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ.     05.02.2015

ОБЛАСНИЙ СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ НА ТЕМУ: "РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ СПІВПРАЦІ ПТНЗ З ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ У ВИХОВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ УЧНІВ"     29.01.2015

ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОЇ СЕКЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ ФІЗИКИ НА ТЕМУ: "МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ФІЗИКИ"     20.01.2015

ОБЛАСНИЙ СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ ДЛЯ ЗАСТУРНИКІВ ДИРЕКТОРІВ З НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ РОБОТИ З ТЕМИ: "СТАН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ В УМОВАХ ЇЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ"    17.12.2014