Закони України

 

1. Закон України «Про освіту»

2. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»

3. Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»

4. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій безпеки дітей»

5. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку стягнення аліментів»

 

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

 

1. Постанова Кабінету Мінстрів України від 22.08.2018 № 658  «Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі» 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2018 № 268 «Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала вніслідок воєнних дій та збройних конфліктів»

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 526-р «Про Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та план заходів з реалізації її І етапу»

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1071 «Про затвердження Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України на період 2017-2020 рр.» від 13.12.2017

 

Накази МОН України

 

1. Наказ МОН України  від 01.08.2018 № 831 «Про затвердження порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до  спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти»

2. Наказ МОН України від 31 травня 2018 року № 555 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі»

3. Наказ МОН України від 22 травня 2018 № 509 «Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України»

4. Наказ МОН України від 16 квітня 2018 року № 367 «Про затвердження  Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти» 

5. Наказ МОН України від 08.08.2017 року № 1127 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 року»

6. Наказ МОН України від 03.07.2017 року № 948 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України»

7. Наказ МОН України від 04 липня 2005 року № 396 «Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам»

8. Наказ МОНУ від 28.12.2006 року № 864 «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України»

 

Листи МОН України

 

1. Лист МОН від 12.11.18 року № 1/9-690 «Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти»

2. Лист МОН України від 05 вересня 2018 року № 1/9-529 «Про документацію працівників психологічної служби у системі освіти в України»

3. Лист МОН України від 30 серпня 2018 року № 1/9-516 «Щодо вирішення конфліктів серед дітей в закладах освіти шляхом впровадження медіації»

4. Лист МОН України від 07 серпня 2018 року № 1/9-487 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2018-2019 н. р.»

5. Лист МОН України  від 06 серпня 2018 року № №1/9-485 «Організаційно-методичні засади освітнього процесу у спеціальних закладах у 2018-2019 навчальному році»

6. Лист МОН від 18.05.2018 № 1/11-5480 «Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству»

7. Лист МОН від 13.10.17 року № 1/9-554 Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту»

8. Лист МОН України від 20.07.2017 року № 21.1/10.1510 «Про використання навчально-методичних посібників з розвитку стресостійкості в дітей»

9. Лист МОН України від 17.09.2015 року № 1/9-442 «Про оптимізацію діяльності працівників психологічної служби»

10. Розʼяснення щодо листа МОН України від 17.09.2015 року № 1/9-442 «Про оптимізацію діяльності працівників психологічної служби»

11. Лист МОН України від 28.03.2014 року № 1/9-179 «Щодо профілактики суїцидальних тенденцій серед учнів»

12. Лист МОН України від 11.03.2014 року № 1/9-135 «Про надання психологічної служби»

13. Лист МОН України від 06.06.2013 р. № 1/9-413 «Про впровадження факультативних курсів працівниками психологічної служби системи освіти»

14. Лист МОН України «Про атестацію педагогічних працівників» від 25 жовтня 2012 року № 1/9-779

15. Лист МОН України від 27.08.2000 року № 1/9-352 «Про ведення документації і звітності психологічної служби»