Нормативні документи

 

1. Закон України від 27.01.1995 №32/95-ВР «Про бібліотеки та бібліотечну справу» (із змінами)

2. Закон України від 23.12.1993 №3792-XII «Про авторське право і суміжні права» (із змінами)

3. Закон України від 04.02.1998 №74/98-ВР «Про Національну програму інформатизації» (із змінами)

4. Закон України від 23.03.2000 №1587-III «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» (із змінами)

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2011 №956 «Про затвердження Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека-XXI» (із змінами)

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 №84 «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек» (із змінами)

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 №1073 «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек» (із змінами)

8. Наказ МОН України від 14.12.2012 №1427 «Про затвердження Порядку забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками»

9. Наказ МОНУ від 02.12.2013 №1686 «Про затвердження Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних»

10. Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 05.05.1999 №275 «Про затвердження Типових правил користування бібліотеками в Україні» (із змінами)

11. Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» (із змінами)

12. Наказ Міністерства культури і туризму України від 29.12.2008 №1631/0/16-08 «Про затвердження Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботи»

13. Наказ Міністерства фінансів України від 02.09.2014 №879 «Про інвентаризацію активів та зобов'язань» (із змінами)

14. Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 12.12.2012 №1398 «Про затвердження Правил охорони праці для працівників бібліотек»

15. Наказ МОНмолодьспорт України від 01.10.2012 №1060 «Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси» (із змінами)

16. Лист МОНмолодьспорт України від 24.10.2011 №1/12-5765 "Щодо оплати праці та встановлення розряду працівникам бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу"

17. Методичні рекомендації щодо складання бібліографічного опису (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»

18. Перелік стандартів з довідково-інформаційної, бібліотечної та видавничої справи