Нормативні документи

 

Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту" (із змінами)

Закон України від 27.01.1995 №32/95-ВР "Про бібліотеки та бібліотечну справу" (із змінами)

Закон України від 23.12.1993 №3792-XII "Про авторське право і суміжні прав" (із змінами)

Закон України від 04.02.1998 №74/98-ВР "Про Національну програму інформатизації" (із змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2011 №956 "Про затвердження Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека-XXI" (із змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 №84 "Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек" (із змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 №1073 "Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек" (із змінами)

Наказ МОНУ від 02.12.2013 №1686 "Про затвердження Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних"

Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" (із змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 02.09.2014 №879 "Про інвентаризацію активів та зобов'язань" (із змінами)

Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 12.12.2012 №1398 "Про затвердження Правил охорони праці для працівників бібліотек"

Наказ МОН молодьспорт України від 01.10.2012 №1060 "Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси" (із змінами)

Методичні рекомендації щодо складання бібліографічного опису (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання"

Перелік стандартів з довідково-інформаційної, бібліотечної та видавничої справи