16 лютого 2021 року Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Луганській області проведено засідання обласної методичної секції педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти професій аграрної, автомобільної, електроенергетичної галузей.

Засідання відбулося у формі дискусійної панелі за темою «Компетентнісно-орієнтований підхід до навчання як чинник модернізації змісту освіти при підготовці кваліфікованих робітників» у режимі он-лайн.

У роботі секції взяли участь 20 педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти Луганщини.

16.02.2021 1

 

 

Методист НМЦ ПТО у Луганській області Ольга ЛИМАР ознайомила учасників заходу з планом роботи секції та акцентувала увагу педагогічних працівників на шляхах формування компетентностей здобувачів освіти на уроках професійно-теоретичної підготовки.

На секції виступили:

- Наталія ХРОМОВА, викладач ВП «Регіональний центр професійної освіти Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», яка поділилась досвідом реалізації компетентнісного підходу на уроках професійно-теоретичної підготовки електротехнічної галузі;

16.02.2021 2

-  Оксана ПРОСКУРОВА, викладач Попаснянського професійного ліцею залізничного транспорту, зробила акцент на використанні в роботі сучасних он -лайн сервісів як засобах навчання здобувачів освіти аграрної галузі (на прикладі дисципліни «Агротехнології»);

16.02.2021 3

-Олександр КУЧЕРОВ, викладач Новопсковського професійного ліцею Луганської області, розповів про напрями формування професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників засобами інформаційних технологій;

 16.02.2021 6

-    Валерій ДРУШЛЯК, викладач ДНЗ «Сєвєродонецьке вище професійне училище», презентував використання новітніх технологій при компетентністно-орієнтованому підході до навчання;

- Дмитро ГАЗДА, викладач Білокуракинського професійного аграрного ліцею,  підкреслив важливість використання проблемно-ситуаційних завдань як засобу формування професійної компетентності здобувачів освіти на уроках спецдисциплін.

16.02.2021 4

Учасники заходу дійшли висновку, що компетентнісний підхід має реалізовуватися за трьома послідовними, тісно поєднаними напрямками:

1) розроблення і впровадження у педагогічну практику стандартів професійної ( професійно-технічної) освіти;

2) підготовка фахівців засобами педагогічних технологій, що гарантують досягнення освітніх результатів;

3) організація об’єктивного і надійного контролю якості підготовки кваліфікованих робітників, що підвищить конкурентоспроможність випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти на сучасному ринку праці.

 

Відеопосилання 

 

Презентації:

 

-"Компетентністно-орієнтований підхід до навчання як чинник модернізаціїї змісту освіти при підготовці кваліфікованих робітників" - Наталія ХРОМОВА, викладач ВП «Регіональний центр професійної освіти Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»

 

- "Он-лайн сервіси як засоби навчання здобувачів освіти аграрної галузі(на прикладі Агротехнології)" - Оксана ПРОСКУРОВА,  викладач Попаснянського професійного ліцею залізничного транспорту

- "Професійна компетентність сучасного кваліфікованого робітника є складним багатокомпонентним поняттям" - Олександр КУЧЕРОВ, викладач Новопсковського професійного ліцею Луганської області

«Формування професійних компетентностей здобувачів освіти шляхом використання проблемно ситуаційнихзавдань» - Дмитро ГАЗДА, викладач Білокуракинського професійного аграрного ліцею