Закони України

 

1. Закон України «Про освіту»

2. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»

3. Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»

4. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій безпеки дітей»

5. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку стягнення аліментів»

6. Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»

7. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» 

8. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів»

9. Закон України «Про забезпечення рівних прав жінок та чоловіків» 

10. Конвенція Ради Європи про попередження насильства щодо жінок та домашнього насильства та боротьбу з цими явищами

 

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

 

Постанова Кабінет Міністрів України від 03.10.2018 року за № 800 «Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю»  

Постанова Кабінету Мінстрів України від 22.08.2018 № 658  «Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі» 

Постанова Кабінет Міністрів України від 06.06.2018 року № 491 «Про деякі питання освітнього омбудсмена» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2018 № 268 «Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала вніслідок воєнних дій та збройних конфліктів»

Постанова Кабінет Міністрів України від 14 лютого 2017 р. № 88«Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 526-р «Про Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та план заходів з реалізації її І етапу»

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1071 «Про затвердження Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України на період 2017-2020 рр.» від 13.12.2017

 

Накази МОН України

 

Наказ МОН України від 02.08.2019 №1052 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації «Корекційно-розвиткові програми»Наказ МОН України від 02.08.2019 №1052 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації «Корекційно-розвиткові програми»

Наказ МОН України від 02.10.2018 № 1047 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування  на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами і службами» 

Наказ МОН України  від 01.08.2018 № 831 «Про затвердження порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до  спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти»

Наказ МОН України від 31 травня 2018 року № 555 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі»

Наказ МОН України від 22 травня 2018 № 509 «Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України»

Наказ МОН України від 16 квітня 2018 року № 367 «Про затвердження  Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти» 

Наказ МОН України від 08.08.2017 року № 1127 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 року»

Наказ МОН України від 03.07.2017 року № 948 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України»

Наказ МОН України від 04 липня 2005 року № 396 «Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам»

Наказ МОНУ від 28.12.2006 року № 864 «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України»

 

Листи МОН України

Лист Міністрества освіти і науки України від 16.07.2021 № 1/9-363 "Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти у  2021/2022 н.р."

Лист Міністерства освіти і науки України від 24.07.2019 року № 1-9/477 «Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України»

Лист Міністерства освіти і науки України від 18.07.2019 року № 1-9/462 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2019-2020 навчальний рік»

Лист МОН України від 27.06.2019 № 1/9-414 «Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н.р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок»Лист МОН України від 27.06.2019 № 1/9-414 «Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н.р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок»

Лист МОН України від 29.01.2019 року за № 1/11-881 «Рекомендації для закладів освіти щодо застосувань норм Закону України щодо протидії боулінгу» 

Лист МОНУ «Щодо профілактики кримінальних правопорушень серед неповнолітніх» за № 1/11 – 849 від 28.01.2019 року 

Лист МОН України від 29.12.2018 року за № 1/9 – 790 «Щодо організації роботи у закладах освіти з питань запобігання і протидії домашньому насильству» 

Лист МОН від 12.11.18 року № 1/9-690 «Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти»

Лист ІМЗО від 30.10.2018 № 1/9-656 «Про перелік діагностичних методик щодо виявлення та протидії домашньому насильству відносно дітей»

Лист МОН України від 30.08.2018 року № 1/9-516 «Щодо вирішення конфліктів серед дітей в закладах освіти шляхом впровадження медіації»

Лист МОН від 18.05.2018 № 1/11-5480 «Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству»

Лист МОН від 13.10.17 року № 1/9-554 Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту»

Лист МОН України від 20.07.2017 року № 21.1/10.1510 «Про використання навчально-методичних посібників з розвитку стресостійкості в дітей»

Лист МОН України від 28.03.2014 року № 1/9-179 «Щодо профілактики суїцидальних тенденцій серед учнів»

Лист МОН України від 11.03.2014 року № 1/9-135 «Про надання психологічної служби»

Лист МОН України від 06.06.2013 р. № 1/9-413 «Про впровадження факультативних курсів працівниками психологічної служби системи освіти»

Лист МОН України «Про атестацію педагогічних працівників» від 25 жовтня 2012 року № 1/9-779

Лист МОН України від 27.08.2000 року № 1/9-352 «Про ведення документації і звітності психологічної служби»